Chia sẻ

Tài sản thế chấp, ngân hàng có quyền phát mại hay không?
Tài sản thế chấp, ngân hàng có quyền phát mại hay không?
Trong những năm gần đây, nhiều cá nhân tổ chức đã rơi vào tình trạng khốn khó do tình trạng lạm phát kinh tế ngày càng phức tạp. Cuốn theo vòng xoáy của kinh doanh, nhiều chủ doanh nghiệp đơn vị đã rất may mắn mới có thể đứng lên làm lại từ đầu. Trong đó, cũng không ít cá nhân hay tổ chức đã không thoát khỏi vòng lao lý.